Campaniile şi Promoţiile PRIMA

Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM

 

Detalii CÂȘTIGĂTORI, aici.


1 DECEMBRIE 2014: MAREA EXTRAGERE

DATĂ SEJUR: aproximativ ultimul weekend din luna martie 2015 (~ 26 - 29.03.2015)

BONUS: tur de oraș (Istanbul)                                        

IMPORTANT! Perioada de înscrieri pentru Tombolă se prelungește, începând de la 30 septembrie 2014, cu aproximativ o lună - două. Această decizie survine în urma solicitărilor pacienților PRIMA care nu au apucat să depună taloane de participare sau care doresc să (mai) aibă înscrieri multiple. De asemenea, Farmacia PRIMA reconsideră datele de programare a pachetului medical la Clinica ACIBADEM din Turcia, pentru un sejur cât mai lejer și într-o perioadă cât mai potrivită unei călătorii (primăvară). Totodată, dorim îmbunătățirea pachetului de minivacanță medicală oferit, prin adăugarea unui bonus. ;) Revenim cu detalii de îndată ce vom avea concretizate noile date de extragere și sejur. Mulțumim – succes, spor și sănătate! :)

#‎UPDATE‬2
Revizuire Regulament Secțiunea 4 (4.3., 4.4., 4.5.) privind colectarea taloanelor de participare și Secțiunea 3 (3.2., schimbare locație Farmacia PRIMA Pelendava). Revizuire date de desfășurare a Tombolei, de extragere și sejur.

#‎UPDATE‬
La Tombolă poate participa orice persoană majoră de pe raza județului Dolj, nu doar din orașul Craiova. Succes! :)

Tombola PRIMA

Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM

Înscrie-te începând cu 7 iulie 2014 la Tombolă în toate Farmaciile PRIMA opțiune pentru sănătate din Craiova și câștigă unul din cele două pachete complete de analize medicale pentru 2, în Turcia.

GRATUIT! Îmbină utilul cu plăcutul: o vizită la medic + vizitarea minunatului Istanbul! Farmaciile PRIMA = idei pentru sănătate.

Detalii complete pe www.farmaciaprima.ro sau în Farmacii. Vezi mai jos Regulamentul Oficial Revizuit! Despre Clinica ACIBADEM și pachetul de analize complete...

Tombola PRIMA

REGULAMENTUL REVIZUIT AL TOMBOLEI

„Farmacia PRIMA te trimite la

PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM

7 iulie - 30 septembrie 1 decembrie 2014

 

SECŢIUNEA 1

ORGANIZATORUL

1.1. Tombola „Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM” (denumită în continuare Tombola) este organizată în baza unor termeni şi condiţii care alcătuiesc Regulamentul Oficial de Grupul de Societăţi PRIMA (denumit în continuare Organizatorul), reprezentate de Dl. Marius Daniel Şişu în calitate de Administrator, după cum urmează:

S.C. PRIMAMEDEX LOGISTIC S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/555/05.04.2012

RO30045012

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31123

S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/550/05.04.2012

RO30040562

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31121

S.C. PRIMA SANTE MEDICAL S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/552/05.04.2012

RO30045004

Nr. de operator de date cu caracter personal: 31122

S.C. M&G FARM S.R.L.

Băileşti - Dolj, Str. Lct. Becherescu , Nr. 10

J16/1551/2008

RO24307470

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31096

S.C. URANIA FARM S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/1135/2008

RO24026563

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31099

S.C. PRIMA WAREHOUSE S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. Calea Severinului, Nr. 46F

J16/562/06.04.2012

RO30047293

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31098

1.2. Pe perioada Campaniei, Organizatorul va desfăşura următoarele activităţi:

a) organizarea şi implementarea Tombolei în Farmaciile PRIMA din Craiova;

b) contactarea câştigătorilor Tombolei pentru validarea şi colectarea datelor în vederea predării premiilor;

c) predarea premiilor câştigătorilor Tombolei, dupa validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

1.3. Tombola se va derula sub imperiul prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează Regulamentul), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa Regulamentul pe parcursul derulării Tombolei, modificările urmând să intre în vigoare la publicarea pe website-ul www.farmaciaprima.ro.

1.4. Regulamentul este disponibil pe toată durata Tombolei în mod gratuit, oricărei persoane interesate, în format tipărit la sediul Organizatorului şi al Farmaciilor PRIMA participante, precum şi pe website-ul www.farmaciaprima.ro.

 

SECŢIUNEA 2

DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La Tombolă pot participa toate persoanele fizice (denumite în continuare Participanţi) cu domiciliul sau reşedinţa pe raza județului Dolj, care la data începerii Tombolei au împlinit vârsta de 18 ani şi pe durata Tombolei cumpără din Farmaciile PRIMA din Craiova produse de minim 25 RON şi completează talonul de participare cu toate datele solicitate.

2.2. Nu au dreptul de participare la această Tombolă angajaţii Organizatorului, angajaţii împuterniciţilor, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ai acestora.

2.3. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exerciţiu (totală ori parţială), datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la data începerii Campaniei Promoţionale, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câştigătorului procesul verbal de predare-primire a premiului, o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv.

2.4. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Tombolă presupune acceptul câştigătorilor referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele şi materiale foto, audio şi video înregistrate de Organizator în orice format, pot fi făcute publice şi folosite pentru a face publica premierea şi a face asociere cu Farmaciile PRIMA sau numele PRIMA, însă doar în legătură cu prezenta Tombolă şi fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea şi utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru căştigători. Căştigătorii premiilor vor semna o declaraţie scrisă în acest sens cu ocazia semnării procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restricţionaţi în exprimarea acestui accept ori a refuzului în niciun fel, neexistând nicio condiţionare în validarea premiului sau intrării în posesia acestuia.

2.5. Sunt decăzuţi din calitatea de participanţi persoanele care, la revendicarea premiului prezintă Organizatorului documente false sau asupra cărora există suspiciuni de fals/fraudă. Câștigătorul trebuie să facă dovada domiciliului sau reședinței pe teritoriul județului Dolj.

2.6. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi conditiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

 

SECŢIUNEA 3

ZONA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA TOMBOLEI

3.1. Tombola Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM” este organizată şi prezentată exclusiv în cadrul Farmaciilor PRIMA din oraşul Craiova şi promovată: pe pagina de Facebook www.facebook.com/farmaciaprima.ro, pe site-ul www.farmaciaprima.ro, prin mass media şi new media. Înscrierile se fac numai în Farmacii, conform Regulamentului.

3.2. Tombola se va desfăşura în perioada 7 iulie - 30 septembrie 1 decembrie 2014, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi se va desfăşura în următoarele Farmacii PRIMA:

PRIMA  Craiova - Centru

Adresă: Craiova, Str. Calea București, Nr. 29, Bl. 17C, Parter (lângă KFC)
Telefon: 0371 300 260
Fax: 0372 897 554 / primauniversitate.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.universitate@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 24°° | Sâ 08°° - 20°° | Du 08°° - 18°°

PRIMA Craiova - Piața Mare

Adresă: Craiova, Str. Calea București, Bl. 31D, Parter (intrare Piața Mare)
Telefon: 0371 332 546
Fax: 0372 004 439 / primapiata.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.piata@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ 08°° - 16°° | Du 08°° - 14°°

PRIMA Craiova - Gară

Adresă: Craiova, Bvd. Carol I, Nr. 152, Bl. V, Parter (vizavi de Gară)
Telefon: 0371 300 258
Fax: 0372 897 552 / primagara.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.gara@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Zilnic 08°° - 24°°

PRIMA Craiova - Valea Roșie

Adresă: Craiova, Str. I. D. Sîrbu, Nr. 7A (Complex Vechi)
Telefon: 0371 300 259
Fax: 0372 897 553 / primavalearosie.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.valearosie@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ 08°° - 16°° | Du 08°° - 14°°

PRIMA Craiova - Moara cu Noroc

Adresă: Craiova, Str. Împăratul Traian, Nr. 213, Bl. P4, Parter (fostul Restaurant Moara Cu Noroc)
Telefon: 0371 300 261
Fax: 0372 897 555 / primasarari.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.sarari@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Zilnic 08°° - 24°°

PRIMA Craiova -  Spital Nr. 1 NON-STOP (ex-Pelendava)

Adresă: Craiova, Str. Tabaci,  Nr. 10, (vizavi de Spitalul de Urgență Nr. 1)
Telefon: 0371 300 262
Fax: 0372 897 556 / primaspital.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.spital@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Non-Stop

PRIMA Craiovița - Segarcea

Adresă: Craiova, Str. George Enescu, Nr. 100, Bl. 41A, Parter (zona Restaurant Segarcea)
Telefon: 0371 300 263
Fax: 0372 897 557 / primasegarcea.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.segarcea@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Zilnic 08°° - 24°°

PRIMA Craiovița - Cinematograf

Adresă: Craiova, Bvd. Oltenia, Bl. 3, Parter (zona fostului Cinematograf)
Telefon: 0371 300 257
Fax: 0372 897 551 / primamedex.fax@farmaciaprima.ro
E-mail: prima.orizont@farmaciaprima.ro
Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ 08°° - 16°° | Du 08°° - 14°°

 

SECŢIUNEA 4

PROCEDURA (MECANISMUL) DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

4.1. Pentru a participa la Tombolă, participanţii trebuie să achiziţioneze în perioada 07.07.2014 – 30.09.2014 01.12.2014 (inclusiv până la 1 decembrie, în Farmacia PRIMA Centru) produse din Farmaciile participante, iar bonul fiscal să aibă o valoare de minim 25 RON. Participantul va primi la faţa locului un talon de participare pe care va trebui să-l completeze, citeţ/cu majuscule, cu datele personale: nume, prenume, adresă de domiciliu sau reşedinţă (oraş), telefon (foarte important), mail (opţional) şi nr. şi dată bon fiscal. Taloanele incomplete sau necompletate vor fi consiedarate nule (invalide).

4.2. Bonul se va capsa de talonul de participare şi se vor introduce împreună în urnele sigilate, special amenajate şi semnalate din Farmaciile PRIMA Craiova. Participantul poate solicita o copie a bonului fiscal. Orice participant se poate înscrie de nenumărate ori, la fiecare bon de minim 25 RON eliberat în Farmaciile PRIMA Craiova, dar poate fi desemnat Câștigător o singură dată.

4.3. Anterior începerii Tombolei, urnele vor fi sigiliate şi ştampilate (pe două laturi), procedură care se va realiza de o comisie compusă din 3 persoane, desemnate de Organizator, iar operaţiunea va fi menţionată într-un proces verbal. Pe măsură ce urnele se umplu, acestea vor fi desigilate, iar taloanele se vor goli într-o urnă mai mare, din care se va face la final extragerea. Urna în speță va fi amplasată la vedere în Farmacia PRIMA Centru Non-Stop (vezi 3.2.) și securizată. Procesul de desigilare, resigilare și golire a urnelor care colectează taloane de participare în fiecare Farmacie PRIMA din Craiova va fi menționat de fiecare dată într-un proces verbal, iar această procedură de evidență se va realiza de o comisie compusă din 3 persoane, desemnate de Organizator.

4.4. Tombola se va închide în data de 30.09.2014 28.11.2014, ora 21.00. În Farmacia PRIMA Centru va continua până în ziua extragerii (1 decembrie). Câştigătorii premiilor principale vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, între 1 şi 3 octombrie 2014 pe data de 1 decembrie 2014, ora 14, la Farmacia PRIMA Centru (Craiova - Dolj, Calea București, Nr. 29, Bl. 17C, Parter) în prezenţa unui notar public, a televiziunii locale şi a doi reprezentanţi PRIMA: Marketing Manager Felicia Costinescu şi PR-ul Tiberiu Alexandru Brînduşoiu.

4.5. În momentul extragerii, toate taloanele de particpare vor fi fiind deja amestecate împreună, în urna mare din Farmacia PRIMA Centru Non-Stop. Se vor face două extrageri esenţiale, desemnând doi câştigători propriu-zişi: două persoane, întrunind termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, fiecare având dreptul să-şi aleagă o a doua persoană (rude, prieteni, participanţi sau nu la Tombolă) care să beneficieze de acelaşi premiu. Validarea câştigătorilor se va face de către Marketing Manager, PR şi notar: date citeţe, talonul de participare însoţit de bonul fiscal, conform Regulamentului Oficial.

4.6. Premiul (statutul de Câştigător) nu este transmisibil şi nu poate fi solicitată contravaloarea acestuia în bani.  La momentul extragerii vor mai fi extrase încă 5 taloane de rezervă. În cazul în care Câştigătorul iniţial va fi decăzut sau va refuza, din varii motive, premiul oferit de Organizator, se va alege un alt Câştigător din cele 5 taloane de rezervă, în ordinea în care acestea au fost extrase, prin eliminare cronologică, până când se va ajunge la un câştigător final. Lista celor 5 taloane de rezervă va fi de asemenea făcută publică odată cu extragerea propriu-zisă.

4.7. Cei doi câştigători vor fi ulterior contactaţi telefonic de către PR-ul Farmaciei PRIMA şi anunaţi public pe www.facebook.com/farmaciaprima.ro, www.farmaciaprima.ro, în Farmacii şi în presa locală. Câştigătorii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la extragere să răspundă la telefon şi să confirme acceptarea premiului. În caz contrar, Câştigătorul va fi decăzut din dreptul de a revendica premiul, tragerea la sorţi a acestuia fiind invalidată cu efect retroactiv.

4.8. Pentru a fi validat drept Câştigător, participantul la Tombolă, desemnat câştigător, trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  să îndeplineasca condiţiile descrise în SECȚIUNEA 2 a prezentului Regulament;

- să aibă talonul completat în întregime cu toate datele menţionate la punctul 4.1., iar valoarea bonului anexat să fie de minim 25 RON;

- să răspundă la telefon când va fi contactat de către Organizator sau reprezentanţii acestuia, pentru înştiinţarea despre câştigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea Campaniei. Dacă în urma contactării, participantul nu răspunde la telefon, acesta pierde calitatea de câştigător. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

- să prezinte, la cererea Organizatorului, actul de identitate în original şi/sau copie (legalizată) şi a celorlalte acte necesare ca premiul să intre în posesia deplină şi legală a câştigătorului.

4.9. La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu Câştigătorul un Procesul Verbal de predare-primire a premiului care va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a Câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării premiului şi semnătură acestuia.

4.10. Participantul la Campanie, desemnat Câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus, îşi pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

4.11. În cazul în care câştigătorul premiului este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci este necesară existenţa unei procuri semnate şi autentificate la un notar de către Câştigător, procură care dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaraţii prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum şi de plata de despăgubiri sau reclamaţii de orice natură în legătură cu acesta.

4.12. Câştigătorii vor fi comunicaţi după tragerea la sorţi prin afişare la sediile Farmaciilor PRIMA timp de 2 săptămâni şi pe website-ul www.farmaciaprima.ro, precum şi pe Facebook. Informaţiile afişate vor fi: nume, prenume, premiu acordat.

4.13. Orice eroare cu privire la datele furnizate de către câştigători nu vor atrage sub nicio formă răspunderea Organizatorului Tombolei. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţii de acordare a premiilor în condiţiile descrise în Regulament în cazul furnizării  unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării şi anunţării câştigătorilor.

 

SECŢIUNEA 5

DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Premiile acordate în urma Tombolei constau în două mini-vacanţe „medicale” pentru două cupluri, în Turcia. Vor fi desemnaţi doi câştigători, fiecare având dreptul să fie însoţit, la alegere, de o a doua persoană, obligatoriu majoră, care va beneficia automat de acelaşi premiu. Costurile mini vacanţelor sunt suportate de către Organizator şi includ următoarele:

- transport microbuz Craiova - Bucureşti şi retur;

- transport avion Bucureşti - Istanbul şi retur; asigurare medicală;

- cazare Istanbul hotel 4*, demipensiune (mic dejun şi cină);

- analize complete cu tehnologie medicală de PRIMA mână la Clinica ACIBADEM din Istanbul;

- interpretarea analizelor de către specialişti;

- însoţitor de grup (reprezentant PRIMA) + BONUS tur de oraș (Istanbul).

 

SECŢIUNEA 6

ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiile constau în două mini-vacanţe „medicale” în Turcia, pentru două cupluri (câştigi şi iei o a doua persoană cu tine), conform SECŢIUNII 5.

6.2. Organizatorul va comunica fiecărui câştigător termenii şi condiţiile acordării premiului şi vor stabili împreună toate detaliile de intrare în posesia premiului. Câştigătorul va semna un Acord/Proces Verbal cu Organizatorul şi îşi va asuma pe proprie răspundere circumstanţele de desfăşurare privind onorarea premiului din partea Organizatorului: deplasare în afara ţării, zbor cu avionul etc. – atenţie la persoanele vârstnice, suferinde de anumite afecţiuni ş.a. Astfel, în cazul în care, din varii motive personale, Câştigătorul renunţă la premiu, se va alege un alt Câştigător, conform SECŢIUNII 4.

6.3. Este de datoria Câştigătorului să deţină Paşaport valid în momentul plecării în Turcia (30 octombrie - 3 noiembrie aproximativ ultimul weekend din luna martie 2015), să dispună de timp liber pentru plecare (de la serviciu etc., dacă e cazul) şi să aibă proprii bani de buzunar, chestiuni de care Organizatorul nu se face răspunzător în niciun fel. Restul costurilor, conform celor menţionate la SECŢIUNEA 5, sunt suportate de către Organizator.

6.4. Prin participarea la Tombola Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM”, Participantul/Câştigătorul îşi exprimă acordul ca numele şi premiile câştigate să poată fi făcute publice de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câştigătorul va accepta, de la sine, publicarea – pe Internet, în Farmacii şi în mass media – a unor poze/imagini video testimoniale. Dispoziţiile menţionate la SECȚIUNEA 2, pct. 2.4 sunt aplicabile.

 

SECŢIUNEA 7

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

7.1. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, Organizatorul are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Tombole. Tuturor participanţilor la Tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, firmele organizatoare fiind Operatori de date cu caracter personal. Participanţii la Tombolă au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care-i vizează sa fie utilizate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ ori să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

7.2. Scopurile constituirii şi prelucrării datelor cu caracter personal sunt pentru desemnarea câştigătorilor Tombolei Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM” organizată de catre Grupul de Societăţi PRIMA (vezi SECŢIUNEA 1) sau cu privire la alte acţiuni ce se vor desfăşura în viitor. Firmele de Grupul PRIMA sunt înregistrate ca Operatori de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a datelor cu caracter personal.

7.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale. Participanţii la Tombolă, în calitate de persoane vizate au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul la opoziţie (art. 15).

7.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul Regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677/2001.

7.5. Scopurile constituirii si administrării bazei de date sunt: desemnarea Câştigătorului prezentei Tombole.

 

SECŢIUNEA 8

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI

8.1. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu participanţii la Tombolă care nu au câştigat, ce apar ulterior acordării efective a premiilor. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele de participare care conţin date incorecte şi/sau incomplete/ilizibile ori pentru nerespectarea condiţiilor şi termenului stabilit de înscriere, prin prezentul Regulament Oficial.

8.2. Imposibilitatea Participantului câştigător de a utiliza premiul din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere şi/sau obligaţie.

8.3. Revendicările recepţionate înainte sau după perioada menţionată în Regulament nu se iau în considerare.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

8.5. Eventualele contestaţii vor fi luate în consideraţie până la data de 07.10.2014 05.12.2014, inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

8.6. Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.

8.7. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a vreunei persoane implicate în această promoţie.

8.8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

8.9. Prin completarea talonului de înscriere la Tombola Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM” participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.

 

SECŢIUNEA 9

TAXE ŞI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reţinerea şi virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenţă între venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

9.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECŢIUNEA 10

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

10.1. Tombola Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 cu modificările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 11

LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

11.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

11.3. Prezentul regulament este guvernat de legislaţia românească.

11.4. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui Regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

 

SECŢIUNEA 12

ÎNCETAREA CONCURSULUI. FORŢĂ  MAJORĂ

12.1 Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

12.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia etc.

12.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

12.4. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Tombolă, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECŢIUNEA 13

ALTE CLAUZE

13.1. Participanţii nu pot opta pentru primirea contravalorii în bani a premiilor. În cadrul acestei Tombole nu este posibilă înlocuirea niciunuia din premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

 

SECŢIUNEA 14

PUBLICAREA REGULAMENTULUI

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil pe site-ul www.farmaciaprima.ro (secţiunea idei pentru sănătate) şi în format tipărit în toate Farmaciile PRIMA din Craiova. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba prezentul Regulament, termenii şi condiţiile Tombolei Farmacia PRIMA te trimite la PRIMA clinică din Turcia: renumita clinică ACIBADEM”, anunţând în prealabil modificările pe website, pe Facebook şi în Farmacii.

 

© 2014 Farmacia PRIMA opţiune pentru sănătate

www.farmaciaprima.ro

www.facebook.com/farmaciaprima.ro

 

Persoană de contact

Şef Birou Marketing - PR Tiberiu Alexandru Brînduşoiu

0728 253102 | pr@farmaciaprima.ro

GALERIE MEDIA
Albume Foto

REȚELE SOCIALE

Copyright © 2018 Farmacia PRIMA
Developed by FASTWEB Romania