Campaniile şi Promoţiile PRIMA

Tombola Verii în Farmaciile PRIMA 2016

Tombola PRIMA

#UPDATE2
Lista câștigătorilor, aici.

#UPDATE
Câștigătorii Tombolei vor fi anunțați pe data de 26 septembrie 2016.
Decalarea extragerii survine în urma unor motive neprevăzute,
tehnice și de organizare, pentru care ne cerem scuze. Mulțumim, baftă! :)

 

SECŢIUNEA 1

ORGANIZATORUL

1.1. Tombola Verii în Farmaciile PRIMA (denumită în continuare Tombola) este organizată în baza unor termeni şi condiţii care alcătuiesc Regulamentul Oficial de către Grupul de Societăţi PRIMA (denumit în continuare Organizatorul), reprezentate de Marius Daniel Şişu în calitate de Administrator, după cum urmează:

S.C. PRIMAMEDEX LOGISTIC S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/555/05.04.2012

RO30045012

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31123

S.C. PRIMA SANTE FARM S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/550/05.04.2012

RO30040562

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31121

S.C. PRIMA SANTE MEDICAL S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/552/05.04.2012

RO30045004

Nr. de operator de date cu caracter personal: 31122

S.C. M&G FARM S.R.L.

Băileşti - Dolj, Str. Lct. Becherescu , Nr. 10

J16/1551/2008

RO24307470

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31096

S.C. URANIA FARM S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. George Enescu, Nr. 100, Spaţiu Comercial, Bl. 41A

J16/1135/2008

RO24026563

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31099

S.C. PRIMA WAREHOUSE S.R.L.

Craiova - Dolj, Str. Calea Severinului, Nr. 46F

J16/562/06.04.2012

RO30047293

Nr. de Operator de date cu caracter personal: 31098

 

1.2. Pe perioada Tombolei, Organizatorul va desfăşura următoarele activităţi:

a) organizarea şi implementarea Tombolei în Farmaciile PRIMA din Craiova, Băilești și Filiași;

b) contactarea câştigătorilor Tombolei pentru validarea şi colectarea datelor în vederea predării premiilor;

c) predarea premiilor câştigătorilor Tombolei, dupa validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

1.3. Tombola se va derula sub imperiul prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează Regulamentul), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa Regulamentul pe parcursul derulării Tombolei, modificările urmând să intre în vigoare la publicarea pe website-ul www.farmaciaprima.ro.  

1.4. Regulamentul este disponibil pe toată durata Tombolei în mod gratuit, oricărei persoane interesate, în format tipărit la sediul Organizatorului şi al Farmaciilor PRIMA participante, precum şi pe website-ul www.farmaciaprima.ro.  

 

SECŢIUNEA 2

DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La Tombolă pot participa toate persoanele fizice (denumite în continuare Participanţi) cu domiciliul sau reşedinţa pe raza județului Dolj, care la data începerii Tombolei au împlinit vârsta de 18 ani şi pe durata Tombolei cumpără din Farmaciile PRIMA din Craiova - Băilești - Filiași produse de minim 35 RON şi completează talonul de participare cu toate datele solicitate.

2.2. Nu au dreptul de participare la această Tombolă angajaţii Organizatorului, angajaţii împuterniciţilor, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ai acestora.

2.3. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exerciţiu (totală ori parţială), din cauza exclusivă a altor motive decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la data începerii Tombolei, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal care va semna în numele câştigătorului procesul verbal de predare-primire a premiului, o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv.

2.4. Predarea premiilor poate fi un eveniment public (mediatizat). Participarea la această Tombolă implică automat, prin completarea și semnarea talonului de participare, acceptul câștigătorilor de a le fi publicate numele în urma extragerii, menționându-i în calitate de Câștigători. De asemenea, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris ulterior, persoana lor (imaginea), materiale foto, audio şi video înregistrate de Organizator în orice format pot fi făcute publice şi folosite pentru a face publică premierea şi a face asociere cu Farmaciile PRIMA sau numele PRIMA, însă doar în legătură cu prezenta Tombolă şi fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea şi utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru căştigători. Câştigătorii premiilor vor semna o declaraţie scrisă în acest sens cu ocazia semnării procesului verbal de acceptare/predare-primire a premiului, nefiind restricţionaţi în exprimarea acestui accept ori a refuzului în niciun fel, neexistând nicio condiţionare în validarea premiului sau intrării în posesia acestuia.

2.5. Sunt decăzuţi din calitatea de Participanţi persoanele care, la revendicarea premiului prezintă Organizatorului documente false sau asupra cărora există suspiciuni de fals/fraudă. Câștigătorul trebuie să facă dovada domiciliului sau reședinței pe teritoriul județului Dolj.

2.6. Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Oficial al Tombolei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

 

SECŢIUNEA 3

ZONA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA TOMBOLEI

3.1. Tombola Verii în Farmaciile PRIMA este organizată şi prezentată exclusiv în cadrul Farmaciilor PRIMA din oraşele Craiova, Băilești, Filiași şi promovată: pe pagina de Facebook www.facebook.com/farmaciaprima.ro, pe site-ul www.farmaciaprima.ro, prin mass media şi new media, și prin Poșta Română (distribuire flyere pe raza județului Dolj). Înscrierile se fac numai în Farmacii, conform Regulamentului.  

3.2. Tombola se va desfăşura în perioada 1 iunie - 15 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi se va desfăşura în următoarele Farmacii PRIMA:

PRIMA Spital Nr. 1 Non-Stop (ex-Pelendava)

Adresă: Craiova, Str. Tabaci,  Nr. 10 (vizavi de Spitalul de Urgență Nr. 1)

Telefon: 0371 300 262

Fax: 0372 897 556 / primaspital.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.spital@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Non-Stop

PRIMA Piața Mare

Adresă: Craiova, Str. Calea București, Bl. 31D, Parter (intrare Piața Mare)

Telefon: 0371 332 546

Fax: 0372 004 439 / primapiata.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.piata@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°°

PRIMA Gară

Adresă: Craiova, Bvd. Carol I, Nr. 152, Bl. V, Parter (vizavi de Gară)

Telefon: 0371 300 258

Fax: 0372 897 552 / primagara.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.gara@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 24°° | Sâ - Du 08°° - 22°°

PRIMA Valea Roșie

Adresă: Craiova, Str. I. D. Sîrbu, Nr. 7A (Complex Vechi)

Telefon: 0371 300 259

Fax: 0372 897 553 / primavalearosie.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.valearosie@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°°

PRIMA Moara cu Noroc

Adresă: Craiova, Str. Împăratul Traian, Nr. 213, Bl. P4, Parter (fostul Restaurant Moara Cu Noroc)

Telefon: 0371 300 261

Fax: 0372 897 555 / primasarari.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.sarari@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°° 

PRIMA Carrefour Craiovița

Adresă: Craiova, Bvd. Oltenia Nr. 1E (incinta Carrefour)

Telefon: 0371 300 260

Fax: 0372 897 554 / primauniversitate.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.anl@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°°

PRIMA Craiovița - Segarcea

Adresă: Craiova, Str. George Enescu, Nr. 100, Bl. 41A, Parter (zona Restaurant Segarcea)

Telefon: 0371 300 263

Fax: 0372 897 557 / primasegarcea.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.segarcea@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 24°° | Sâ - Du 08°° - 22°°

PRIMA Craiovița - Cinematograf

Adresă: Craiova, Bvd. Oltenia, Bl. 3, Parter (zona fostului Cinematograf)

Telefon: 0371 300 257

Fax: 0372 897 551 / primamedex.fax@farmaciaprima.ro

E-mail: prima.orizont@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°°

PRIMA Băilești

Adresă: Băilești, Str. Lct. Becherescu, Nr. 10 (Complex TEODEN)

Telefon: 0251 312 152

Fax: 0251 312 155

E-mail: prima.bailesti@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°°

PRIMA Filiași

Adresă: Filiași, Bvd. Racoțeanu, Nr. 163A (lângă Bar Portofino)

Telefon: 0736 364 013

Fax: 0351 802 452

E-mail: prima.filiasi@farmaciaprima.ro

Program Farmacie: Lu - Vi 08°° - 22°° | Sâ - Du 08°° - 20°° 

 

Tombola PRIMA 2016

 

SECŢIUNEA 4

PROCEDURA (MECANISMUL) DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

4.1. Pentru a participa la Tombolă, Participanţii trebuie să achiziţioneze în perioada 01.06.2016 – 15.09.2016 produse din Farmaciile participante, iar bonul fiscal să aibă o valoare de minim 35 RON. Participantul va primi la faţa locului un flyer informativ (mecanismul și desfășurătorul Tombolei, pe scurt), conținând talonul de participare (detașabil). Flyerul poate fi și distribuit la domiciliu de către Poșta Română, talonul putând fi de asemenea folosit în Farmaciile PRIMA. Participantul va trebui să desprindă talonul de flyer și să-l completeze, citeţ, cu datele personale: nume, prenume, adresă de domiciliu sau reşedinţă (oraş), telefon (foarte important) şi nr./dată bon fiscal, alături de semnătura personală. Taloanele incomplete sau necompletate vor fi considerate nule (invalide).

4.2. Bonul fiscal se va capsa de talonul de participare şi se vor introduce împreună în oricare din urnele special amenajate şi semnalate în Farmaciile PRIMA. Participantul poate solicita o copie a bonului fiscal. Orice Participant se poate înscrie de nenumărate ori, la fiecare bon de minim 35 RON eliberat în Farmaciile PRIMA, dar poate fi desemnat Câștigător o singură dată la aceeași categorie (SECȚIUNEA 5). Același Participant poate fi însă desemnat Câștigător la mai multe categorii distincte (PREMIUL I, II, III, IV) în cazul în care a fost extras de mai multe ori (mai multe taloane depuse pe același nume). Atenție! Se poate completa/introduce în urnă un singur talon per bon, indiferent dacă valoarea bonului este dublul a 35 RON sau mai mult. De asemenea, valoarea bonurilor fiscale nu se cumulează în niciun fel.

4.3. Anterior începerii Tombolei, urnele vor fi securizate (cu lacăt), procedură care se va realiza de către o comisie compusă din două persoane (Farmacistul Diriginte și o persoană din subordine, la alegere, sau desemnată de Organizator), iar operaţiunea va fi menţionată într-o declarație/tabel. Cheia fiecărei urne va fi înmânată Farmacistului Diriginte din Farmacia respectivă, care va răspunde pe toată durata Tombolei de securitatea urnelor, golirea și resecurizarea acestora ori de câte ori va fi nevoie. De fiecare dată Farmacistul Diriginte va ține o evidență în acest sens, după aceeași procedură menționată mai sus: urna se va deschide, se va goli și se va resecuriza  de către o comisie compusă din două persoane (obligatoriu Farmacistul Diriginte, cealaltă persoană poate varia), iar taloanele vor fi depozitate la loc sigur (în saci sau cutii de carton). Toate procedurile de acest fel vor fi consemnate succesiv într-un proces verbal/declarație/tabel. Lunar, Organizatorul va desemna un reprezentant care, pe baza unui proces verbal, va prelua taloanele colectate din fiecare Farmacie și le va introduce în urna centrală, din care se va face extragerea la finalul Tombolei. Urna centrală va fi amplasată la vedere în Farmacia PRIMA Moara cu Noroc (vezi 3.2) și securizată. La finalul Tombolei, Farmacistul Diriginte din cadrul fiecărei Farmacii participante va completa un proces verbal de închidere, declarând că a depozitat corespunzător toate taloanele colectate în Farmacie și le-a transmis integral mai departe, iar Tombola s-a desfășurat conform Regulamentului Oficial.

4.4. Tombola se va închide în data de 15.09.2016, ora 15:00. Câştigătorii premiilor vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi în perioada 17 - 19 septembrie 2016 în cadrul Farmaciei PRIMA Moara cu Noroc (Craiova, Str. Împăratul Traian, Nr. 213, Bl. P4, Parter, fostul Restaurant Moara Cu Noroc) sub atenta supraveghere a doi reprezentanţi PRIMA: Director Marketing Miruna Șișu şi Specialist PR Tiberiu Alexandru Brînduşoiu. Extragerea poate fi de asemenea un eveniment public (mediatizat).

4.5. Extragerea se va face în 4 etape cronologice: 4 taloane (Premiul I), 20 taloane (Premiul II), 10 taloane (Premiul 3), 10 taloane (Premiul IV). Taloanele astfel extrase vor fi triate corespunzător, în boluri diferite. Fiecare talon se va verifica în momentul extragerii. În cazul în care nu este completat lizibil sau este incomplet, se va extrage altul și așa mai departe. De asemenea, pentru fiecare set (la finalul fiecărei etape) se vor extrage și câte 3 taloane de rezervă, având prioritate în funcție de ordinea cronologică în care s-au extras (vezi și 4.6). Câştigătorii, întrunind termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, vor fi validați de către reprezentanții Organizatorului.

4.6. Premiul (statutul de Câştigător) nu este transmisibil şi nu poate fi solicitată contravaloarea acestuia în bani. În cazul în care Câştigătorul iniţial va fi decăzut sau va refuza, din varii motive, premiul oferit de Organizator, se va alege un alt Câştigător din cele 3 taloane de rezervă (valabil pentru fiecare categorie), în ordinea în care acestea au fost extrase, prin eliminare cronologică, până când se va ajunge la un Câştigător final sau premiul se va anula. Toate taloanele de rezervă vor fi de asemenea făcute publice împreună cu lista Câștigătorilor, odată cu extragerea propriu-zisă.

4.7. Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic de către Departamentul de Marketing al Organizatorului şi anunaţi public pe www.facebook.com/farmaciaprima.ro, www.farmaciaprima.ro, în Farmacii şi posibil în presa locală. Câştigătorii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la extragere să răspundă la telefon şi să confirme acceptarea premiului. În caz contrar, Câştigătorul va fi decăzut din dreptul de a revendica premiul, tragerea la sorţi a acestuia fiind invalidată cu efect retroactiv.

4.8. Pentru a fi validat drept Câştigător, Participantul la Tombolă, desemnat câştigător, trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  să îndeplinească condiţiile descrise în SECȚIUNEA 2 a prezentului Regulament;

- să aibă talonul completat în întregime cu toate datele menţionate la punctul 4.1, iar valoarea bonului anexat să fie de minim 35 RON;

- să răspundă la telefon când va fi contactat de către Organizator sau reprezentanţii acestuia pentru înştiinţarea despre câştigarea Tombolei (Participantul va fi contactat de maxim 3 ori în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea Tombolei, iar dacă în urma contactării Participantul nu răspunde la telefon pierde calitatea de Câştigător; convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate);

- să prezinte, la cererea Organizatorului, actul de identitate în original şi/sau copie (legalizată), alături de alte posibile acte necesare ca premiul să intre în posesia deplină şi legală a Câştigătorului.

4.9. În momentul acceptării/oferirii premiului se va completa de către Organizator împreună cu Câştigătorul un Acord/Proces Verbal predare-primire care va cuprinde datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a Câştigătorului în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării premiului şi semnătura părților. Această procedură poate varia în funcție de categoria/forma premiului (vezi SECȚIUNEA 5).

4.10. Participantul la Tombolă, desemnat Câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus îşi pierde în mod automat calitatea de Câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

4.11. În cazul în care câştigătorul premiului este ulterior în incapacitate fizică de a se deplasa (PREMIUL I) este necesară existenţa unei procuri semnate şi autentificate la un notar de către Câştigător, procură care dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaraţii prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum şi de plata de despăgubiri sau reclamaţii de orice natură în legătură cu acesta.

4.12. Câştigătorii vor fi comunicaţi după tragerea la sorţi prin afişare la sediile Farmaciilor PRIMA timp de 2-4 săptămâni şi pe website-ul www.farmaciaprima.ro, precum şi pe Facebook. Informaţiile afişate vor fi: nume, prenume, oraș, premiu acordat.

4.13. Orice eroare cu privire la datele furnizate de către câştigători nu vor atrage sub nicio formă răspunderea Organizatorului Tombolei. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţii de acordare a premiilor în condiţiile descrise în Regulament în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării şi anunţării câştigătorilor.

 

SECŢIUNEA 5

DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Premiile acordate în urma Tombolei sunt structurate astfel:

PREMIUL I

4 sejururi de două persoane la Băile Felix (10 zile, luna octombrie, cazare cameră dublă demipensiune, hotel 4*, transport dus-întors); Câștigătorul prin tragere la sorți va fi însoțit, la alegerea sa, de o a doua persoană (obligatoriu majoră, rudă sau prieten) care va beneficia automat de același premiu, astfel 8 persoane vor beneficia în total de Premiul I

PREMIUL II

20 glucometre Accu-Chek + teste glicemie (20 câștigători)

PREMIUL III

10 tensiometre Omron (10 câștigători)

PREMIUL IV

10 nebulizatoare aerosol Omron (10 câștigători)

 

Premiile pot suporta modificări – alegerea hotelului, perioada sejurului și alte detalii urmând a fi determinate până la finalul Tombolei. Imaginile folosite pentru promovarea Tombolei (flyere și alte materiale promoționale) sunt cu titlu de prezentare, modelele dispozitivelor medicale care vor fi oferite drept premiu pot varia.

 

SECŢIUNEA 6

ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Organizatorul va comunica fiecărui Câştigător termenii şi condiţiile acordării premiului şi vor stabili împreună toate detaliile de intrare în posesia premiului. Câştigătorul va semna un Acord/Proces Verbal cu Organizatorul şi îşi va asuma pe proprie răspundere circumstanţele de desfăşurare privind onorarea premiului din partea Organizatorului. Astfel, în cazul în care, din varii motive personale, Câştigătorul renunţă la premiu, se va alege un alt Câştigător, conform SECŢIUNII 4.

6.2. Este de datoria Câştigătorului (PREMIUL I) să dispună de timp liber pentru plecare (de la serviciu etc., dacă e cazul) şi să aibă proprii bani de buzunar (cheltuileli opționale), chestiuni de care Organizatorul nu se face răspunzător în niciun fel. Restul costurilor, conform celor menţionate la SECŢIUNEA 5, sunt suportate de către Organizator.

6.3. Prin participarea la Tombolă, Participantul/Câştigătorul îşi exprimă acordul ca numele şi premiile câştigate să poată fi făcute publice de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câştigătorul poate de asemenea să accepte publicarea – pe Internet, în Farmacii şi în mass media – a unor poze/imagini video testimoniale. Dispoziţiile menţionate la SECȚIUNEA 2, punctul 2.4 sunt aplicabile.

           

SECŢIUNEA 7

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

7.1. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, Organizatorul are obligaţia să facă publice numele Câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Tombole. Tuturor Participanţilor la Tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, firmele organizatoare fiind Operatori de date cu caracter personal. Participanţii la Tombolă au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care-i vizează sa fie utilizate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ ori să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

7.2. Scopurile constituirii şi prelucrării datelor cu caracter personal sunt pentru desemnarea Câştigătorilor Tombolei organizate de catre Grupul de Societăţi PRIMA (vezi SECŢIUNEA 1) sau cu privire la alte acţiuni ce se vor desfăşura în viitor. Firmele de Grupul PRIMA sunt înregistrate ca Operatori de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a datelor cu caracter personal.

7.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale. Participanţii la Tombolă, în calitate de persoane vizate au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul la opoziţie (art. 15).

7.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an – înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul Regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent) –, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

7.5. Scopurile constituirii si administrării bazei de date sunt: desemnarea Câştigătorului prezentei Tombole.

 

SECŢIUNEA 8

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI

8.1. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu Participanţii la Tombolă care nu au câştigat, ce apar ulterior acordării efective a premiilor. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele de participare care conţin date incorecte şi/sau incomplete/ilizibile ori pentru nerespectarea condiţiilor şi termenului stabilit de înscriere, prin prezentul Regulament Oficial.

8.2. Imposibilitatea Participantului câştigător de a utiliza premiul din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere şi/sau obligaţie.

8.3. Revendicările recepţionate înainte sau după perioada menţionată în Regulament nu se iau în considerare.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Tombolei.

8.5. Eventualele contestaţii vor fi luate în consideraţie în decursul a 3 zile de la anunțarea oficială a Câștigătorilor. Orice contestaţii sosite mai târziu nu vor fi luate în considerare.

8.6. Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.

8.7. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării Acordului/Procesului Verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a vreunei persoane implicate în această promoţie.

8.8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

8.9. Prin completarea talonului de înscriere la Tombolă, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.

 

SECŢIUNEA 9

TAXE ŞI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Tombolei va fi responsabil pentru calcularea, reţinerea şi virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenţă între venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

9.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

SECŢIUNEA 10

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

10.1. Prezenta Tombolă este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 cu modificările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 11

LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

11.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

11.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislaţia românească.

11.4. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui Regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

 

SECŢIUNEA 12

ÎNCETAREA CONCURSULUI. FORŢĂ  MAJORĂ

12.1. Prezenta Tombolă poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Tombolă.

12.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia etc.

12.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

12.4. Organizatorul, dacă invocă Forţa Majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Tombolă, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECŢIUNEA 13

ALTE CLAUZE

13.1. Participanţii nu pot opta pentru primirea contravalorii în bani a premiilor. În cadrul acestei Tombole nu este posibilă înlocuirea niciunuia din premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

 

SECŢIUNEA 14

PUBLICAREA REGULAMENTULUI

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil pe site-ul www.farmaciaprima.ro (secţiunea CAMPANII) şi în format tipărit în toate Farmaciile PRIMA Craiova - Băilești - Filiași, Dolj. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba prezentul Regulament, termenii şi condiţiile Tombolei, anunţând în prealabil modificările pe website, pe Facebook şi în Farmacii.

 

© 2016 Farmacia PRIMA opţiune pentru sănătate

www.farmaciaprima.ro  

www.facebook.com/farmaciaprima.ro  

GALERIE MEDIA
Albume Foto

REȚELE SOCIALE

Copyright © 2018 Farmacia PRIMA
Developed by FASTWEB Romania