Campaniile şi Promoţiile PRIMA

(UPDATE) CÂȘTIGĂ: PRIMA de Paște pentru sănătate

(UPDATE) CÂȘTIGĂ: PRIMA de Paște pentru sănătate

CÂȘTIGĂTORII „PRIMA de Paște pentru sănătate”
Concurs-tombolă
PRIMA opțiune pentru sănătate

✓ PASUL 1: EXTRAGEREA NUMERICĂ, ELECTRONICĂ

Numărul total de înscrieri (nume + oraș) printr-un Comentariu la postarea „CÂȘTIGĂ PRIMA de Paște pentru sănătate” a fost: 186. De la 1 la 186, s-au extras aleatoriu (prin intermediul aplicației RANDOM.ORG) 10 numere (pentru acordarea a 10 vouchere PRIMA, câte unul fiecărui câștigător).
Astfel, cele 10 numere extrase au fost: 35, 136, 154, 73, 124, 89, 96, 142, 5, 30.

✓ PASUL 2: ORDONAREA CRONOLOGICĂ, ÎN ORDINEA COMENTARIILOR/ÎNSCRIERILOR (186) LA POSTAREA-TOMBOLĂ „CÂȘTIGĂ PRIMA de Paște pentru sănătate”

Fiecărui Comentariu la postarea concursului-tombolă i-a revenit automat un indicativ numeric, în ordinea cronologică a Comentariilor. De exemplu, primei persoane care a comentat la postare (s-a înscris) i-a revenit indicativul 1 ș.a.m.d.
Cele 10 numere extrase electronic au fost ordonate ascendent și, prin numărătoare manuală, fiecărui număr i s-a găsit corespondentul (participantul).

✓ PASUL 3: LISTA FINALĂ A CÂȘTIGĂTORILOR

5 - @ Delia Maria Stoica / Stoica Delia-Maria, Craiova
30 - @ Eliza Trican / Eliza Trican, Craiova
35 - @ Rosu Darius Catalin / Rosu Darius Catalin, Craiova
73 - @ Vyo Taca / Taca Florentina Viorica, Craiova
89 - @ Gageatu-Veghea Daniela / Gageatu Veghea Daniela, Craiova
96 - @ Alexandra Ciobanescu / Alexandra Ciobanescu, Craiova
124 - @ Stoian Maria Simona / Stoian Maria Simona, Craiova
136 - @ Marinescu Raluca / Marinescu Raluca Daniela, Craiova
142 - @ Lidia Bortoi / Lidia Bortoi, Craiova
154 - @ Rosulescu Viorica / Rosulescu Viorica, Craiova

Felicitări, mulțumim pentru participare tuturor! Sănătate!


Voucher PRIMA de Paște

Pentru detalii privind ridicarea voucherelor, Câștigătorii (conform listei de mai sus), sunt rugați să ne contacteze în privat, pe pagina de Facebook. De asemenea, pagina de Comunicare și Relații Publice a Farmaciei PRIMA va încerca să contacteze printr-un mesaj privat fiecare câștigător (utilizator de Facebook).
(!) Voucherele astfel primite vor prezenta detalii de autenticitate: ștampilă, semnătură PR. Dacă e cazul, Farmacia PRIMA poate reporta premiile neridicate, după cum consideră.

Tragerea la sorți s-a înfăptuit Conform Regulamentului Oficial al concursului-tombolă „PRIMA de Paște pentru sănătate”, iar prin simpla înscriere/Comentariu, fiecare persoană și-a dat acordul prelucrării/publicării de către Farmacia PRIMA a numelui. Regulamentul complet, mai jos.

Listă participanți: http://tinyurl.com/nkp2895

Filmuleț algoritm-extragere: https://www.youtube.com/watch?v=9wSahobQ870

© 2014 www.farmaciaprima.ro
Lanț Farmaceutic Craiova - Dolj

 

_________________________________________


#ConcursTombolă
✓ Accesează PRIMA opțiune pentru sănătate
✓ Mergi la postarea CÂȘTIGĂ PRIMA de Paște pentru sănătate (pin-top, prima postare din pagină)
✓ Înscrie-ți datele printr-un Comentariu: numele (REAL/COMPLET) + orașul în care locuiești (CRAIOVA, BĂILEȘTI sau FILIAȘI) = exemplu, „Ion Popescu, Craiova”
✓ CÂȘTIGĂ unul din cele 10 vouchere (bonuri de cumpărături) a câte 100 RON fiecare, în baza căruia poți cumpăra orice (produse care nu necesită prescripție medicală) din Farmaciile PRIMA Craiova - Băilești - Filiași

(!) Concursul-tombolă se desfășoară între 7 și 21 Aprilie 2014. Pot participa doar persoane din Craiova, Băilești și Filiași, Dolj (aceasta fiind aria de acoperire a Farmaciilor PRIMA). Vârsta minimă de participare este 14 ani. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți: prin numărătoare, pe bază de numere de la 1 la „n” (extrase la sorți) în funcție de numărul total de participanți înscriși, fiecărui participant revenindu-i un indicativ numeric în funcție de ordinea cronologică a înscrierilor. Voucher-ul câștigat este valabil în lunile Aprilie și Mai. Este transmisibil, iar posesorul de voucher poate suporta diferența de plată în cazul în care cererea lui de cumpărături din Farmaciile PRIMA în momentul folosirii voucher-ului depășeșe 100 de RON GRATUIT.

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

„PRIMA de Paște pentru sănătate”

Aprilie - Mai 2014

 

 

 

SECȚIUNEA 1

ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1. Concursul-tombolă „PRIMA de Paşte pentru sănătate” este organizat de către S.C. URANIA FARM S.R.L., Societate Comercială cu sediul în Craiova, Dolj, Str. George Enescu, Nr.100, Bl. 41A, Spațiu Comercial, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J16/1135/2008, Cod de Identificare Fiscală RO24026563, reprezentată prin Marius Daniel Șișu în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, denumită în continuare Organizatorul.

2. Pot participa la concursul-tombolă „PRIMA de Paşte pentru sănătate” persoanele fizice care au împlinit vârsta de 14 ani şi care locuiesc în oraşele Craiova, Băileşti şi Filiaşi (denumit în continuare Participantul) şi deţine CI/BI validă. Participarea la concurs se face numai prin accesarea paginii de Facebook a Farmaciilor PRIMA la adresa www.facebook.com/farmaciaprima.ro, prin înscrierea numelui (real/complet) și orașului în care locuiește Participantul la postarea CÂȘTIGĂ PRIMA de Paşte pentru sănătate.

 

3. Sunt decăzuţi din calitatea de Participant persoanele care, la revendicarea premiului prezintă Organizatorului documente false sau asupra cărora există suspiciuni de fals/fraudă.

 

4. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).


SECȚIUNEA 2

ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Concursul-tombolă este organizat şi prezentat în cadrul Farmaciilor PRIMA din oraşele Craiova, Băileşti şi Filiaşi, precum şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/farmaciaprima.ro. De asemenea, promovat prin campanii outdoor (flyer-ere).

 

SECȚIUNEA 3

DURATA CONCURSULUI

 

Concursul se va desfăşura în perioada 07 - 21 Aprilie 2014, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECȚIUNEA 4

PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


Participanţii la concurs trebuie să acceseze pagina de Facebook PRIMA la adresa www.facebook.com/farmaciaprima.ro, la postarea Câştigă PRIMA de Paşte pentru sănătate. Pentru a intra în concurs, Participanţii trebuie să-şi înscrie datele (numele și orașul în care locuiesc) printr-un Comentariu, fiind astfel înscrişi automat în tragerea la sorţi pentru câştigarea unuia din cele 10 vouchere a câte 100 RON fiecare, oferit de Organizator.

 

Câştigătorii vor fi desemnaţi pe 23 Aprilie 2014, orele 17:00, prin tragere la sorti şi vor fi ulterior anunţaţi pe www.facebook.com/farmaciaprima.ro și pe site-ul www.farmaciaprima.ro. Câştigătorii vor fi contactaţi în privat pe Facebook.

 

Un Participant poate fi desemnat câştigător o singură dată de-a lungul desfăşurării concursului-tombolă „PRIMA de Paşte”. Voucher-ul este valabil doar în lunile Aprilie și Mai 2014 (de la eliberare până la 31.05.2014), în oricare din Farmaciile PRIMA Craiova - Băileşti - Filiaşi. Voucher-ul de cumpărături poate fi transmisibil, dar poate fi folosit exclusiv în Farmaciile PRIMA implicate în Campanie, pentru achiziţionarea de produse care nu necesită prescripție medicală. (A se consulta Farmacistul!) În cazul în care cererea posesorului de voucher (bon de cumpărături gratuit/cadou) depășește 100 RON, posesorul poate suporta diferența de plată. Lista completă a Farmaciilor poate fi găsită la sediile Farmaciilor PRIMA, precum şi pe site-ul www.farmaciaprima.ro/reteaua-prima.

 

SECȚIUNEA 5

PROCEDURA DE EXTRAGERE ŞI DE ACORDARE A PREMIILOR

 

Extragerea premiilor se va desfăşura la sediul administrativ al Organizatorului (Craiova, Dolj, Str. George Enescu, Nr.100, Bl. 41A, Spațiu Comercial), în data de 23.04.2014, ora 17.00, în prezenţa unei comisii formate din 2 reprezentanți ai firmei S.C. URANIA FARM S.R.L., respectiv: Președintele Consiliului de Administrație, Chief Executive Officer Marius Daniel Șișu și Șef Birou Marketing - Relații Publice și Comunicare, PR Tiberiu Alexandru Brîndușoiu.    

 

Vor fi traşi la sorţi din lista Participanţilor, 10 câştigători: prin numărătoare, pe bază de numere de la 1 la „n” (extrase la sorți) în funcție de numărul total de Participanți înscriși, fiecărui Participant revenindu-i un indicativ numeric în funcție de ordinea cronologică a înscrierilor. În cazul în care un câștigător nu îndeplinește toate Condițiile Regulamentului Oficial, acesta va fi descalificat, iar premiul se va reporta. Câştigătorii sunt validaţi după verificarea înscrierii pe Pagina de Facebook, iar lista cu  numele câştigătorilor se va afişa pe Facebook și site-ul Farmaciei, fiind disponibilă și în Farmaciile PRIMA, însoțită de un număr de telefon la care Participanţii pot solicita detalii legate de revendicarea premiului. Voucher-ele vor fi ridicate din Farmacia PRIMA Centru Non-Stop (Craiova, Dolj, Calea București, Nr. 29, Bl. 17C, Parter), pe baza CNP-ului fiecărui câștigător, iar ulterior pot fi folosite în oricare din Farmaciile PRIMA Craiova - Băilești - Filiași, oricând în lunile Aprilie - Mai. Voucher-ele sunt transmisibile, dar trebuie ridicate personal de către câștigător.

 

Pentru eliberarea premiului, constând în voucher-ul valoric de 100 RON, este necesară prezentarea Actului de Identitate al câştigătorului în original. Revendicarea şi predarea voucher-elor către câştigători va avea loc în maxim 10-12 zile de la extragere, pe baza unui proces verbal de predare - primire. Voucher-ele nerevendicate până la data de 05.05.2014 nu vor mai fi acordate sau vor fi reportate. Voucher-ele pot fi utilizate, efectiv, până la 31.05.2014.


SECȚIUNEA 6

DESCRIEREA PREMIILOR

 

Premiile acordate în cadrul concursului-tombolă sunt 10 vouchere valorice a câte 100 RON fiecare. Acordarea efectivă a premiilor către participanții câștigători va avea loc după validarea câștigătorilor de către Organizator, în conformitate cu Regulamentul Oficial şi legislaţia în vigoare.


SECȚIUNEA 7

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI


Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu participanţii la Concurs care nu au câştigat, ce apar ulterior acordării efective a premiilor. S.C. URANIA FARM S.R.L., în calitate de Organizator, nu îşi asumă responsabilitatea pentru Comentariile care conţin date incorecte şi/sau incomplete sau pentru nerespectarea Condițiilor și termenului stabilit de înscriere, prin prezentul Regulament. Prin simpla participare la Concurs, participanţii declară că vor respecta termenii şi condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.


SECȚIUNEA 8

DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice române cu domiciliul sau reşedinţa în România, oraşele Craiova, Băileşti şi Filiaşi – exclus angajaţii Farmaciilor PRIMA – care acceptă termenii şi condițiile prezentului Regulament. Se acceptă o singură înscriere/persoană de pe un cont de Facebook.


SECTIUNEA 9

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


În conformitate cu legislaţia aplicabilă, Organizatorul are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Campanii. Tuturor participanților la Tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Organizatorul fiind Operator de date cu caracter personal. Participantii la Campanie au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care-i vizează sa fie utilizate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ ori să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

Scopurile constituirii şi prelucrării datelor cu caracter personal sunt pentru desemnarea câştigătorilor Concursului „PRIMA de Paşte” organizat de catre S.C. URANIA FARM S.R.L. sau cu privire la alte acţiuni ce se vor desfăşura în viitor. Compania S.C. URANIA FARM S.R.L. este înregistrată ca Operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a datelor cu caracter personal, cu Nr. 0005474/18.03.2014.


SECȚIUNEA 10

ALTE CLAUZE

 

Participanţii nu pot opta pentru primirea contravalorii în bani a premiilor.     În cadrul acestui Concurs nu este posibilă înlocuirea niciunuia din premiile oferite, cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii, voucher-ele putând fi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de produse (care nu necesită prescripție medicală) din Farmaciile PRIMA.

 

SECȚIUNEA 11

TAXE ȘI IMPOZITE


Taxele și impozitele aferente premiilor acordate sunt suportate de către S.C. URANIA FARM S.R.L., în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 

SECȚIUNEA 12

PREDAREA PREMIILOR


Predarea premiilor se va face în cadrul uneia din Farmaciile PRIMA agreată de Organizator, respectiv la Farmacia PRIMA Centru Non-Stop (Craiova, Dolj, Calea București, Nr. 29, Bl. 17C, Parter), pe baza CNP-ului fiecărui câștigător și a unui proces verbal de predare - primire. Prin participarea la prezentul Concurs, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi premiile câştigate să poată fi făcute publice de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Persoana câștigătoare care a fost anunțată în acest sens și care nu se prezintă până la data de 03.05.2014 (în 10 zile de la anunțarea câștigătorilor) pentru ridicarea premiului va fi decăzută din dreptul de a revendica premiul câştigat, tragerea la sorți a acesteia fiind invalidată cu efect retroactiv.


SECŢIUNEA 13

ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs.

 

SECŢIUNEA 14

LITIGII

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


SECŢIUNEA 15

PUBLICAREA REGULAMENTULUI


Regulamentul Oficial este disponibil pe Facebook-ul Farmaciei, la postarea CÂȘTIGĂ PRIMA de Paşte pentru sănătate, pe site-ul www.farmaciaprima.ro şi în format tipărit în toate Farmaciile PRIMA. Orice persoană interesată de prezentul Regulament îl poate solicita din orice Farmacie PRIMA. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba prezentul Regulament, termenii şi condiţiile Concursului, anunţând în prealabil modificările pe Facebook și pe site.

 

 

 

© 2014 Farmacia PRIMA opțiune pentru sănătate

www.farmaciaprima.ro

www.facebook.com/farmaciaprima.ro

GALERIE MEDIA
Albume Foto

REȚELE SOCIALE

Copyright © 2018 Farmacia PRIMA
Developed by FASTWEB Romania